E 902 som stått uppställd i över 10 år lämnar tillsammans med ett B-lok,
Grängesberg. Den 13 november 2005.
Foto: Dan Thunberg

 

Litt E nr 902 i ösregn och blåst, iordninggjord för transport.
Grängesberg den 12 november 2005.
Foto: Dan Thunberg

 

"Grönsiskan" Z1 nr 21 nyrenoverad och lackerad i originalfärgerna.
På grund av sin litenhet kallades denna loktyp av TGOJ folk för "Grönsiskan"
under den tid dom var grönmålade. Loken användes för växling vid TGOJ verkstäder
och lokstationer. Grängesberg den 26 september 2005.
Foto: Dan Thunberg.

 

Tubning av Ka nr 692.

 

Renovering av tendern till E2 nr 1180.

   

Z4 nr 9 i dimma och snö.

Samtliga foton, Grängesberg den 27 oktober 2005.
Dan Thunberg

 

GBBJ X23 under uppehåll i Borlänge 
på väg till "Järnvägsmuseidagen" i 
Gävle

 

Här vid ankomsten till Gävle.


Foton: Stefan Hedlöf, den 10 september 2005