Under hela 1990-talet hade vi något av våra ånglok påeldade året runt, bl.a. för växling och på vintern även för snöröjning av bangården.
Här är det SÅS ånglok litt S1 nr 1921 som varit påeldat i 21 dagar efter tubbytet. En mycket varm arbetsplats tycker dom som renoverar taket och durken på loket. Grängesberg den 13 december 2010.
Foto: Dan Thunberg

Efter omtubning av Stockholms Ångloks Sällskaps S1 nr 1921 företas här en mindre provtur med loket. Allt fungerade utan anmärkning. Grängesberg den 22 november 2010.
Foto: Dan Thunberg

GBBJ Z6 nr1 nylackerat. Loket är av fabrikat HENSCHEL typ DHG 240B och tillverkades i 34 exemplar varav detta var det första med tillverkningsnummer 29974. Loket levererades ursprungligen den 13 juli 1964 till Deutsche Libbey Owens-Gesellschaft für maschinelle Glasherstellung AG, Gelsenkirchen, nr 1. Efter en del omflyttningar i Tyskland inköptes loket, tillsammans med en systermaskin, av TGOJ år 1985 för att användas av Oxelösunds Hamn. I april 2007 köpte GBBJ dom båda maskinerna av TGOJ. Grängesberg den 5 juli 2010.
Foto: Dan Thunberg.

Den 17 november 2010 transporterades personvagnen KHJ C nr 35 från Eskilstuna till Grängesberg. Vagnen blir ett fint tillskott att kopplas tillsammans med  ångloket OFWJ nr 8.
Foto: Dan Thunberg.

Under en dryg veckas tid har vi byggt åtta nya spår vid vändskivan. Detta för att kunna dra ut loken på vändskivan, köra över dragfordonet på ett av dom nya spåren för att sedan hämta det utdragna loket med annat dragfordon vid lämpligt spår.
Spårarbetena blev klara den 17 juni 2010.
Foto: Dan Thunberg.